Ännu en vilodag för The Beatles

Som sagt nu infaller ett antal dagar som inte innehåller någon speciell information om The Beatles – annat än att de vilar upp sig för vad som komma skall fram till att bandet upplöses 1970. . . . .