Vilodag för The Beatles

Denna lördag blev ännu en vilodag för The Beatles.