Bildandet

The Beatles Information Center grundades sommaren 1973 av Artillio Bergholtz och Hans Nyhlén. Föreningens målsättning är att erbjuda svenska Beatlesentusiaster ett forum för informationsutbyte och kunskapsförmedling om Liverpoolgruppens musik i olika former – skivor, filmer, böcker, tidningar, nothäften med mera, som alla skall kunna ta del av.

Beatles Nytt

I oktober 1973 kom första numret av föreningens egenproducerade publikation Beatles Nytt (namnet särskrevs) ut. Under de första 15 åren gav föreningen ut inte mindre än 6 nummer per år. Under 1990-talet kom Beatles Nytt ut lite mindre ofta, men då i form av ett eller flera dubbelnummer i stället. Efter att till och med juni 1998 ha givit ut hela 121 nummer gjorde föreningen ett utgivningsuppehåll på drygt ett år. Från och med december 1999 återupptogs utgivningen av föreningens flaggskepp Beatles Nytt. Därefter skedde en avsevärd uppdatering av tidningen som fram till och med 50-årsjubileumet har kommit ut med hela 190 nummer!

Beatlesträffar

De första åren höll föreningsbildarna kontakt med medlemmarna endast genom Beatles Nytt och besvarandet av brevfrågor. År 1976 höll föreningen sin första Beatlesträff, vilka hölls en gång per år fram tills 1988. Därefter blev det ett uppehåll med Beatlesträffarna fram till 1993, då Beatlesträffarna återupptogs. Under 1990-talet höll föreningen Beatlesträffar följande år: 1993, 1994, 1997 och 1998.

Under årens lopp har föreningen varit ansvarig för två större samlingsträffar. Dels 1987 då det hölls en tredagars Beatlesfestival på restaurang Karlsson i Stockholm, dels 1997 då föreningen var med och arrangerade ett tvådagars Beatleskonvent på Artisten i Göteborg, i samarbete med beatlestribute-gruppen Lenny Pane, som numera heter Pepperland.

Skivutgivningar

Förutom Beatlesträffar och publicering av Beatles Nytt har föreningen under årens lopp fått möjlighet att återutge diverse unika skivor till försäljning åt medlemmarna. Den första skivan som föreningen fick tillstånd att ge ut var Lennon–McCartneys One And One Is Two framförd av The Strangers with Mike Shannon på skivmärket Buttercup med ett unikt skivkonvolut. Under årens lopp har det blivit ett 10-tal skivutgivningar i The Beatles Information Centers regi.

Föreningen gjorde även en större satsning 1993 i samband med firandet av 30-årsjubileet av The Beatles första besök i Sverige. Då hölls en Beatlesträff på friluftsmuseet Skansen i Stockholm, där det också visades en utställning av Beatlesföremål från olika samlare. I samband med denna utställning gav föreningen också ut ett specialarbete kallat Beatles i Sverige, en 100-sidig publikation med ett 75-tal foton från Beatles äventyr i Sverige 1963 och 1964 samt dag-för-dag-information om vad grabbarna hade för sig när de var i Sverige. Denna publikation fanns fortfarande tillgänglig fram till slutet av 2023. Därefter hade den sålt slut.

I december 1998 ägde den 18:e Beatlesträffen rum och då passade föreningen och dess medlemmar på att fira föreningens 25-årsjubileum.

Under första hälften av 1999 låg verksamheten delvis på is. Med början i augusti samma år togs nya tag i föreningen och en helt ny styrelse bildades. Styrelsen utökades från tre personer till nio och föreningen gjorde därmed en ny- och omstart av verksamheten kallad The Beatles Information Center 2.0!

Beatlespubträffar

Under hösten 1999 togs initiativ till en ny typ av Beatlessammankomster. Då bjöds det in till så kallade Beatlespubaftnar med Beatlestema. I december samma år ägde en pubträff rum i Göteborg och några dagar före jul hölls en motsvarande sammankomst i Stockholm. Sedan dess har det hållits ett antal sådana träffar varje år (med undantag för 2006). De första åren både i Göteborg och i Stockholm, på senare år endast i Stockholm.

Nya Beatles Nytt

Samtidigt arbetade den nya styrelsen med att ta fram ett helt nytt nummer av föreningens flaggskepp – Beatles Nytt. I december 1999 släpptes nummer 122, vilket också blev det första numret med professionell layout, tryckteknik och inte minst vad gäller det innehållsmässiga. Därefter har föreningen givit ut fyra nummer om 36 sidor av Beatles Nytt per år, ett vår-, ett sommar-, ett höst- och ett vinternummer under ett antal år. Från och med 2012 kommer Beatles Nytt ut två gånger per år – ett vårnummer och ett höstnummer.

Innehållet i Beatles Nytt handlar framför allt om The Beatles musik. Främst skrivs om skivutgivningar, böcker, videor, filmer, dvd-utgivningar, konserter med mera.

 

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar i föreningen har varierat stort under årens lopp. Redan det första året fick föreningen ett 100-tal medlemmar. Därefter steg antalet under årens lopp till som mest cirka 700 medlemmar. I samband med att föreningen gjorde ett utgivningsuppehåll på drygt ett år av sin publikation Beatles Nytt, minskade medlemsantalet till cirka 300. Efter ny- och omstarten hösten 1999 har antalet medlemmar åter vuxit och stabiliserat sig kring drygt 550 till antalet.