The Beatles Information Centers styrelse 2023
——————————————————————

Vid årsmötet den 19 maj 2023 valdes nedanstående styrelse av årsmötet:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ordförande: Artillio Bergholtz (2023 – 1 år omval).
Vice ordförande: Torbjörn Jackson (2023 – 1 år omval)
Kassör: Margareta Hammar (2023 – 2 år omval)
Sekreterare: Birgitta Wallin (2022 – 2 år omval)
Ledamot: Anders Bergquist (2023 – 1 år omval)

Revisor: Armand Gutheim (2023 – 1 år omval)
Valberedning: Daniel Persson, sammankallande (2023 – 1 år omval)
och Bertil Gustavsson (2023 – 1 år omval).