The Beatles Information Centers styrelse 2019
——————————————————————

Vid årsmötet den 27 april 2019 valdes nedanstående styrelse av årsmötet:
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Ordförande: Artillio Bergholtz (2019 – 1 år omval).
Vice ordförande: Torbjörn Jackson (2019 – 1 år omval)
Kassör: Margareta Hammar (2019 – 2 år omval)
Sekreterare: Birgitta Wallin (2018 – 2 år omval)
Ledamot: Anders Bergquist (2019 – 1 år omval)
 

Revisor: Magnus Tjäder (2019 – 1 år omval)
Valberedning: Daniel Persson, sammankallande (2019 – 1 år omval)
och Bertil Gustavsson (2019 – 1 år omval).
 
 

På grund av Corona-pandemin har föreningen inte kunnat hålla något årsmöte i april 2020, som det var tänkt. Den ovan befintliga styrelsen har därför gått in som interimsstyrelse fram till dess att det blir möjligt att hålla ett reguljärt årsmöte.

Det kommer inte heller att kunna hållas ett årsmöte våren 2021, men vi hoppas på att vi kan hålla ett årsmöte under hösten istället i avvaktan på vaccintilldelning och andra rekommendationer från våra myndigheter som ansvarar för hanteringen av Corona-pandemin.