Hej Prenumeranter.

Här kommer 2017-års första nyhetsbrev ifrån The Beatles Information Center.

Ett spännande år ligger framför oss. ”Sgt. Pepper´s lonely hearts club band” firar 50 år vilket kommer uppmärksammas och mycket annat kul. Mer om detta kommer vi att skriva om på hemsidan och i Beatles Nytt så klart. Nya numret av tidningen kommer i brevlådan hem till alla medlemmar under v.15.

Genom detta nyhetsbrev vill vi påminna om årsmötet för The Beatles Information Center den 21 april. Läs allt om detta nedan.


Påminnelse! Kallelse till BIC:s Årsmöte + Beatlespub fredagen den 21 april 2017!

Enskede Värdshus - Bägersta Byväg 1 i Enskede E-post: info@beatlesnytt.se                                                                 Stockholm den 1 mars 2017 Hemsida: www.beatlesnytt.se Styrelsen i  THE BEATLES INFORMATION CENTER kallar till ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR Tid:    Fredagen den 21 april 2017 mellan kl. 18.00 och ca kl. 19.30. Plats: Enskede Värdshus, Bägersta Byväg 1 i Enskede. T-banestation: Sockenplan– [...]

Enskede Värdshus - Bägersta Byväg 1 i Enskede

E-post: info@beatlesnytt.se                                                                 Stockholm den 1 mars 2017 Hemsida: www.beatlesnytt.se Styrelsen i  THE BEATLES INFORMATION CENTER kallar till ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR Tid:    Fredagen den 21 april 2017 mellan kl. 18.00 och ca kl. 19.30. Plats: Enskede Värdshus, Bägersta Byväg 1 i Enskede. T-banestation: Sockenplan– se karta längre ner! (Restaurang Backstugan har bytt ägare och håller nu på att renoveras .Därför flyttar vi den här gången till Enskede Värdshus på Bägersta Byväg 1 i Enskede, söder om Stockholm. T-bana med den gröna linjen till station Sockenplan. Läs mer om Enskede Värdshus på http://enskedevardshus.se/). Dagordning 
 1. Årsmötets öppnande
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst en vecka före mötet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016
 7. Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2016
 8. Revisorns berättelse för året 2016
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 2018
 11. Behandling av förslag och motioner
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 13. Val av kassör för en tid av 2 år
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 15. Val av revisor för en tid av 1 år
 16. Val av valberedning – minst två medlemmar – för en tid av 1 år, varav en utses som sammankallande.
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande
OBS – ANMÄLAN om deltagande på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda SENAST tisdagen den 18 april.  Anmälan görs via e-postadressen: info@beatlesnytt.se Till årsmötet är det fri entré för alla som är medlemmar i föreningen. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! /Styrelsen OBS! Efter årsmötet, cirka kl. 19.30 vidtar Beatlespub med filmvisning, Beatlesquiz, Beatlessnack m.m. För deltagande på Beatlespuben anmäler man sig och betalar en av följande två entrévarianter: Alternativ 1 – enbart entré = 50 kronor. Alternativ 2 – entré plus grillbuffé, som bl.a. består av fisk, fågel, korvar, lamm, nöt, fläsk, vegetariska alternativ, sallader samt smör & bröd = 345 kronor. Anmälan om deltagande på Beatlespubens aktiviteter görs genom att sätta in aktuellt belopp och ange aktuellt alternativ 1 eller 2 (se ovan) senast tisdagen den 18 april 2017 på Plusgiro 1 21 03-8 (The Beatles Information Center). Glöm inte att ange namn och entréalternativ i samband med betalningen. Anmälan och eventuella frågor görs visa e-postadressen: info@beatlesnytt.se    

Årsmöte och Beatlespub håller vi i lokalen Glashuset på Enskede Värdshus 


Föreningens nyhetsbrev skickas ut till samtliga medlemmar som har meddelat oss en aktuell och fungerande e‑postadress. När en medlem anmäler en e-postadress lägger vi in uppgiften på vår hemsida. Ett nyhetsbrev skickas ut när föreningen snabbt vill informera sina medlemmar om en intressant nyhet på hemsidan som inte kan vänta till utgivningen av nästa nummer av Beatles Nytt.

Om du inte längre vill ha detta nyhetsbrev så avregistrerar du dig enkelt genom att klicka här!

Hur man blir medlem i The Beatles Information Center framgår av informationen på vår hemsida www.beatlesnytt.se under rubriken Bli Medlem, som nås via denna länk:
https://beatlesnytt.se/bli-medlem/


Peace and love!
The Beatles Information Center

Beatlesnytt.se