Hej Prenumeranter.

Här kommer årets första nyhetsbrev ifrån The Beatles Information Center.

Våren verkar äntligen vara på väg och det finns många spännande Beatlesnyheter att se fram emot. Inte minst så väntar ett sprillans nytt nummer av vår medlemstidning på att dimpa ner i brevlådan vilken dag som helst.

Vi vill med detta nyhetsbrev påminna om vårt kommande årsmöte och Beatlespub som går av stapeln den 13 april. Läs allt om det här nedan.


Kallelse till Årsmöte + Beatlespub fredagen den 13 april 2018

  Fredagen den 13 april 2018 håller The Beatles Information Center årsmöte plus Beatlespub. Vi firar vårt 45-årsjubileum bland annat med levande Beatlesmusik framförd av Grand Old Softies frontfigurer, Jonas Thorell och Per Bergkvist! Tid: Årsmötet börjar kl. 18.00. Till årsmötet är det fri entré för alla som är medlemmar i föreningen. Plats: I [...]

  Fredagen den 13 april 2018 håller The Beatles Information Center årsmöte plus Beatlespub. Vi firar vårt 45-årsjubileum bland annat med levande Beatlesmusik framförd av Grand Old Softies frontfigurer, Jonas Thorell och Per Bergkvist! Tid: Årsmötet börjar kl. 18.00. Till årsmötet är det fri entré för alla som är medlemmar i föreningen. Plats: I lokalen Southside Cavern Southside Pub på Hornsgatan 104 (hörnet Hornsgatan/Ringvägen) på Södermalm i Stockholm.T-bana: Zinkensdamm, cirka 1 minut från målet! Från T-centralen tar man antingen linje 13 (söderut) mot Norsborg eller linje 14 (söderut) mot Fruängen. Restid cirka 6 minuter. Se kartbild längst ner på sidan. OBS – ANMÄLAN om deltagande på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda SENAST måndagen den 9 april. Anmälan görs via e-postadressen: info@beatlesnytt.se Dagordning 
 1. Årsmötets öppnande
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst en vecka före mötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
 7. Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2017
 8. Revisorns berättelse för året 2017
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 2019
 11. Behandling av förslag och motioner
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 13. Val av sekreterare för en tid av 2 år
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 15. Val av revisor för en tid av 1 år
 16. Val av valberedning – minst två medlemmar – för en tid av 1 år, varav en utses som sammankallande
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande
****************************************************************************** Efter årsmötet vidtar Beatlespuben med start cirka kl. 19.00. För deltagande på Beatlespuben anmäler man sig via e-popstadressen: info@beatlesnytt.se och betalar en av följande entrévarianter: Alternativ 1Entré – 70:-. Alternativ 2Svamptoast med bacon m.m. (inkl. entré) – 170 kr. Alternativ 3Toast Skagen (inkl. entré) – 195 kr. Alternativ 4Bacon & Ostburgare med pommes m.m. (inkl. entré) – 255 kr. Alternativ 5Vegetarisk rätt – BBQ Oumph! Ostburgare med stekt bakad potatis m.m. (inkl. entré) – 255 kr. Alternativ 6Plankstek – 200 g nötkött med bearnaisesmör med Västerbotten-duchesse, sparris och bacon (inkl. entré) – 310 kr. Anmälan och beställning av mat i samband med deltagande på Beatlespubens aktiviteter görs genom att sätta in aktuellt belopp enligt alternativ 1-6 (se ovan) senast måndagen den 9 april 2018 på Plusgiro 1 21 03-8 (The Beatles Information Center) eller via Swish 070-204 21 02. Glöm inte att ange namn och entré-alternativ i samband med betalningen.  


Föreningens nyhetsbrev skickas ut till samtliga medlemmar som har meddelat oss en aktuell och fungerande e‑postadress. När en medlem anmäler en e-postadress lägger vi in uppgiften på vår hemsida. Ett nyhetsbrev skickas ut när föreningen snabbt vill informera sina medlemmar om en intressant nyhet på hemsidan som inte kan vänta till utgivningen av nästa nummer av Beatles Nytt.

Om du inte längre vill ha detta nyhetsbrev så avregistrerar du dig enkelt genom att klicka här!

Hur man blir medlem i The Beatles Information Center framgår av informationen på vår hemsida www.beatlesnytt.se under rubriken Bli Medlem, som nås via denna länk:
https://beatlesnytt.se/bli-medlem/


Vi önskar er alla en riktigt skön Beatlessommar!
The Beatles Information Center

Beatlesnytt.se