Hej Prenumeranter.

Här kommer ännu ett nyhetsbrev till er medlemmar. Det börjar närma sig årsmöte för The Beatles Information Center och vi hoppas givetvis att så många som möjligt kan närvara vid detta och den efterkommande Beatlespuben. Läs om alla detaljer här nedan.


Föreningens nyhetsbrev skickas ut till samtliga medlemmar som har meddelat oss en aktuell och fungerande e‑postadress. När en medlem anmäler en e-postadress lägger vi in uppgiften på vår hemsida. Ett nyhetsbrev skickas ut när föreningen snabbt vill informera sina medlemmar om en intressant nyhet på hemsidan som inte kan vänta till utgivningen av nästa nummer av Beatles Nytt.

Om du inte längre vill ha detta nyhetsbrev så avregistrerar du dig enkelt på denna länken: https://beatlesnytt.se/?lang=sv&emunsub=Mjg5fDU2ODlmNTZhYTI4MzEwMTlmOGQ2MzE0Zg%3D%3D

Hur man blir medlem i The Beatles Information Center framgår av informationen på vår hemsida www.beatlesnytt.se under rubriken Bli Medlem, som nås via denna länk:
https://beatlesnytt.se/bli-medlem/


Kallelse till Årsmöte plus Beatlespub lördagen den 16 april 2016

E-post: info@beatlesnytt.se                                                                 Stockholm den 25 mars 2016 Hemsida: www.beatlesnytt.se Styrelsen i  THE BEATLES INFORMATION CENTER kallar till ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR Tid:    Lördagen den 16 april 2016 mellan kl. 17.00 och ca kl. 18.30. Plats: Backstugan i Filmstaden i Solna. Greta Garbos Väg 4. T-banestation: Näckrosen – se karta längre ner! Dagordning  [...]

bic logo E-post: info@beatlesnytt.se                                                                 Stockholm den 25 mars 2016 Hemsida: www.beatlesnytt.se

Styrelsen i  THE BEATLES INFORMATION CENTER kallar till

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR

Tid:    Lördagen den 16 april 2016 mellan kl. 17.00 och ca kl. 18.30. Plats: Backstugan i Filmstaden i Solna. Greta Garbos Väg 4. T-banestation: Näckrosen – se karta längre ner! Dagordning 
 1. Årsmötets öppnande
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst en vecka före mötet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015
 7. Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2015
 8. Revisorns berättelse för året 2015
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 2017
 11. Behandling av förslag och motioner
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 13. Val av sekreterare för en tid av 2 år
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 15. Val av revisor för en tid av 1 år
 16. Val av valberedning – minst två medlemmar – för en tid av 1 år, varav en utses som sammankallande.
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande
OBS – ANMÄLAN om deltagande på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda SENAST tisdagen den 12 april.  Anmälan görs via e-postadressen: info@beatlesnytt.se Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! /Styrelsen OBS! Efter årsmötet, cirka kl. 18.30  vidtar Beatlespub, med filmvisning, Beatlesquiz m.m. För deltagande på Beatlespuben anmäler man sig och betalar en av följande entrévarianter: Alternativ 1 – enbart entré 50 kronor. Alternativ 2 – entré plus en kötträtt, smör och bröd 185 kronor. Alternativ 3 – entré plus en fiskrätt, smör och bröd för 210 kronor. Anmälan om deltagande på Beatlespubens aktiviteter görs genom att sätta in aktuellt belopp och ange aktuellt alternativ 1, 2 eller 3 (se ovan) senast tisdagen den 12 april 2016 på Plusgiro 1 21 03-8 (The Beatles Information Center). Glöm inte att ange namn och entréalternativ i samband med betalningen. Anmälan görs visa e-postadressen: info@beatlesnytt.se. Eventuella frågor skickas till info@beatlesnytt.se.  Inbjudan till årsmöte 2015                                   


Peace and love!
The Beatles Information Center

Beatlesnytt.se