Vi är nog många som har väntat på en kommentar om kriget i Ukraina från Ringo Starr nu när Paul McCartney har lämnat sitt stöd för Ukrainarna.

Ringo har inte nämnt Ukraina eller kriget, utan manar allmänt till fred. Som ni kan utläsa nedan i Ringos meddelande, frågar han sig – fullt rimligt – varför vi ska kunna vila i frid – men varför lever vi inte i frid också? En klart tänkvärd tanke.

Ringo Starr: Peace and love