Klicka på länken nedan och se cirka 41 sekunder då George Harrison och Paul McCartney skriver på ett otal antal handlingar som bekräftar att bandet har splittrats.

https://www.facebook.com/100018551026551/videos/g.380192762001820/1540159989704047

John Lennon was the last band member to sign, during a family holiday as Disneyworld
’The Settlement Agreement’ skrevs under av alla fyra beatlarna den 29 december 1974.