Den 28 mars 2023 avslutades auktionen Beatles Collection hos auktionsföretaget Omega Auctions, där en anteckningsbok ägd och använd av Paul McCartney, såldes för £ 14 000, vilket motsvarar cirka 180 000 svenska kronor. Boken hade värderats till mellan £ 5 000 och £ 10 000.

Omslagssidan på Paul McCartneys anteckningsbok, som gick för cirka 180 000 svenska kronor.

Anteckningsboken användes av Paul McCartney omkring 1959 när han var elev på Liverpool Institute school och gick i vad som i England kallas för upper sixth form.

Här syns tydligt Paul McCartney namnteckning samt klassnamnet.

På anteckningsbokens omslag har Paul McCartney skrivit sitt namn och den klass han gick i – AM2. På insidan av omslaget finns ännu en namnteckning av Paul tillsammans med en påhittad vitsig dialog av honom själv.

Baksidan av omslaget samt första sidan om Norges geografi.

Anteckningsboken, som är på 66 sidor och mäter 16 x 20 cm, använde Paul till att göra geografianteckningar i. Större delen av anteckningarna rör Skandinaviens geografi. På baksidan av bakre omslaget i boken finns ytterligare små teckningar gjorda av Paul.

Paul försökte sig på att klara en så kallad O-level-kurs i geografi, men den fick han inte godkänd.

Den så kallade proveniensen utgörs av att den som har kommit över denna dyrgrip är en före detta skolkamrat som gick på Liverpool Institute samtidigt med Paul.

I anteckningsboken finns ett flertal sidor, där Paul har skrivit om vårt grannland Norge, som han också jämför med Sverige vad gäller till exempel dess läge på kartan. Han skriver sedan vidare om Finland och även om regionerna i Ryssland.

Så här inleder Paul sitt berättande om Norges geografi..

Om man tittar efter hur det gick för Paul när han försökte ta sina O-levels respektive A-levels-examina, så får man säga att resultatet är rätt blandat. 1957 klarade han O-level-examen i Spanska men misslyckades i Latin. Året efter, 1958, klarade han O-level-examen i Engelska språket, konst och matematik. Tyvärr misslyckades han i Historia, Geografi, Engelsk skrivning och Tyska.

Under sitt sista år i skolan klarade han med nöd och näppe sin A-level-examen i ämnet Konst.
Ytterligare ett år senare var han mer eller mindre professionell musiker med flera besök i Hamburg, som bekant. Och därefter kom han aldrig tillbaka till att sätta sig på skolbänken.

Paul hade vissa ambitioner och har försökt sig på att kalla sitt epos för The effect of natural environmental on the economic life of Norway and Sweden. Norge ägnar han hela fyra sidor åt i boken, där han bland annat berättar om temperaturen i landet, var det ligger iförhållande till Sverige och han nämner även en del kända norska fjäll.