Hej Prenumeranter.

Här kommer årets tredje nyhetsbrev från The Beatles Information Center.

Den här gången handlar det om att vi har skapat ett artikelarkiv som endast är tillgängligt för våra medlemmar. Detta för att ge det självklara mervärdet som våra medlemmar är förtjänta av. Fram tills nyligen har vem som helst kunnat gå in på vår hemsida och kunnat läsa alla våra artiklar som vi skapat sedan 2013. Vad det handlar om lite mer i detalj framgår av nedanstående nyhetsbrev.

Liksom tidigare, hoppas vi i styrelsen att ni alla tar hand om er, håller ut, avstånd m.m. i hopp om att vi kan hålla fysiska träffar så snart det är möjligt under 2021 med hänsyn till Covid-19-pandemin och hur det kommande vaccinet kommer att fungera.

Införandet av artikelarkiv på hemsidan

All information om The Beatles och solobeatlarna som vi fortlöpande presenterar på vår hemsida dagligen har hittills varit tillgänglig för alla - oavsett om man är medlem i The Beatles Information Center eller inte.

Vi konstaterar att så ska det inte längre vara, utan är man medlem ska man få mer information om The Beatles än de som bara är inne på vår hemsida för att läsa mer om vår förening och hur man blir medlem etc.

De vanligaste uppgifterna om skivreleaser, bokpubliceringar och liknande samt allmän information från styrelsen till våra medlemmar kommer vi fortsättningsvis att lägga ut som vanligt på vår hemsida.

Vad gäller vår serie som dagligen speglar vad The Beatles gjorde exakt på dagen för 57 år sedan, kommer man framöver endast att kunna ta del av genom att gå in i vårt artikelarkiv, vilket bara är tillgängligt för dig som är medlem. Varje ny artikel ligger ute som vanligt en eller två dagar för att sedan läggas över till artikelarkivet.

På vår hemsida under rubriken Föreningen ser den utfällda menyn ut så här:

Alla - oavsett man är medlem i The Beatles Information Center eller inte - kan klicka på samtliga undermenyer.

Klickar man på Styrelsen får man information om vilka personer som ingår i styrelsen m.m.

Klickar man på Medlemssidor ser man vilka ikoner som vi arbetar med, varunder det finns en hel del Beatlesinformation. Är man inte medlem, kommer man dock inte vidare i det här läget.

Klickar men på menyerna Artikelarkiv får man upp en sida med texten Nothing Found - ingenting har hittats.

Här finns en sökfunktion som gör att man kan komma åt vissa allmänna artiklar om man till exempel vill se artiklar som är knutna till t.ex. Ringo Starr eller någon av de övriga beatlarna med flera. Övriga artiklar kommer man inte åt eftersom dessa enbart är förbehållna för dig som är medlem i The Beatles Information Center.

Klickar man på Till Salu ser man vad vi har till salu oavsett man är medlem eller inte.

På detta sätt vill vi försöka locka till oss fler medlemmar, eftersom ju fler som är medlemmar i The Beatles Information Center, desto mer kan vi arrangera i form av Beatleskonvent, Beatlespubar och andra evenemang med Beatlesanknytning.

Dessutom kan vi vidareutveckla både vår hemsida och vårt flaggskepp Beatles Nytt.

Redan i höstnumret av Beatles Nytt räknar vi med att kunna överraska våra medlemmar med att sätta ännu mera färg på tidningen!

Dessutom stundar - inte så långt bort som man kanske tror - The Beatles Information Centers 50-årsjubileum, som vi hoppas att så många som möjligt vill vara med om. Mer om detta när jubileet närmar sig.


Föreningens nyhetsbrev skickas ut till samtliga medlemmar som har meddelat oss en aktuell och fungerande e‑postadress. När en medlem anmäler en e-postadress lägger vi in uppgiften på vår hemsida. Ett nyhetsbrev skickas ut när föreningen snabbt vill informera sina medlemmar om en intressant nyhet på hemsidan som inte kan vänta till utgivningen av nästa nummer av Beatles Nytt.

Om du inte längre vill ha detta nyhetsbrev så avregistrerar du dig enkelt genom att klicka här!

Hur man blir medlem i The Beatles Information Center framgår av informationen på vår hemsida www.beatlesnytt.se under rubriken Bli Medlem, som nås via denna länk:
https://beatlesnytt.se/bli-medlem/


Vi önskar er alla en skön vinter och vår! Ta hand om er!
The Beatles Information Center

Beatlesnytt.se