Hej Prenumeranter.

Här kommer årets sista nyhetsbrev ifrån The Beatles Information Center.

Nedanstående information har publicerades på vår hemsida den 30 november 2020, men skickas här även ut som ett mejl till alla våra medlemmar som har lämnat en fungerade e-postadress till oss.

Eftersom vi inte kunde hålla ett årsmötet i år, informeras ni om hur vi i styrelsen tänker inför det kommande året.

Under tiden hoppas vi i styrelsen att ni alla tar hand om er, håller ut, avstånd m.m. i hopp om att vi kan hålla fysiska träffar så snart det är möjligt under 2021 med hänsyn till Covid-19-pandemin och hur det kommande vaccinet kommer att fungera.

Angående The Beatles Information Centers årsmöte 2020

Eftersom Covid-19-pandemins smitta snarare verkar öka än att avta i nuläget, har styrelsen för The Beatles Information Center tvingats ta nedanstående beslut gällande årsmötet 2020.

Styrelsen håller sig informerad via vanliga styrelsemöten, vilka hålls digitalt för säkerhets skull.

Med anledning av den rådande Covid-19-pandemin och osäkerheten kring när vi kan hålla fysiska möten med flera personer inomhus nu när hösten och vintern närmar sig och möten utomhus blir svårare att administrera, har styrelsen för The Beatles Information Center beslutat följande:

att vi under hösten 2020 inte genomför några medlemsaktiviteter som kräver personlig närvaro.

att
vi inte genomför något fysiskt årsmöte under 2020.

att vi i samband med årsmötet 2021 - när det nu kan genomföras - också genomför ett årsmöte med redovisning av ekonomin och verksamheten för 2019.

att den styrelse som valdes 2019 sitter kvar som en interimsstyrelse i avvaktan på när nästa årsmöte kan genomföras.

Tilläggas kan att räkenskaperna för 2019 har reviderats i vanlig ordning av vår revisor Magnus Tjäder, som godkänt räkenskaperna.

Under tiden arbetar vi vidare med vår hemsida, som vi hoppas ska kunna utvecklas ytterligare framöver. Eftersom vi inte kommer att kunna träffas på t.ex. pubträffar i nuläget, funderar vi på att hålla en eller annan Beatlestävling på hemsidan. Så det gäller att titta in lite oftare på vår hemsida www.beatlesnytt.se för att inte missa nyheterna som finns där och som kommer att presenteras i samband med hemsidans utveckling.

Vad gäller framställningen och distributionen av vårt flaggskepp Beatles Nytt, sker ingen som helst förändring, förutom möjliga förbättringar. Vi arbetar vidare med att sammanställa vårnumret 2021 (Beatles Nytt nr 185) som vi räknar med att kunna skickas ut som vanligt under april månad.

Vi håller också koll på alla mejl som vi får oss tillsända och försöker svara på frågorna vi får så gott vi kan.

Vi håller oss givetvis informerade om utvecklingen via Regeringens och Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder framöver gällande fysiska möten i form av exempelvis Beatlespubar, årsmöte, styrelsemöten m.m.

Så snart möjlighet finns för gemensamma Beatlesaktiviteter kommer vi i vanligt ordning att informera om detta via vår hemsida och via mejlutskick till alla som har lämnat information till oss om en fungerande e-postadress.

Denna information kommer även att skickas ut via mejl inom någon eller ett par dagar.

Tänk på att hålla avstånd, hålla er friska, tvätta händerna noga och ägna kvalitetstid åt att lyssna närmare på all bra Beatlesmusik och att läsa våra dagliga artiklar vår hemsida.

Styrelsen i The Beatles Information Center

Artillio Bergholtz
Ordförande

Torbjörn Jackson
Vice ordförande

Margareta Hammar
Kassör

Birgitta Wallin
Sekreterare

Anders Bergquist
Styrelseledamot


Föreningens nyhetsbrev skickas ut till samtliga medlemmar som har meddelat oss en aktuell och fungerande e‑postadress. När en medlem anmäler en e-postadress lägger vi in uppgiften på vår hemsida. Ett nyhetsbrev skickas ut när föreningen snabbt vill informera sina medlemmar om en intressant nyhet på hemsidan som inte kan vänta till utgivningen av nästa nummer av Beatles Nytt.

Om du inte längre vill ha detta nyhetsbrev så avregistrerar du dig enkelt genom att klicka här!

Hur man blir medlem i The Beatles Information Center framgår av informationen på vår hemsida www.beatlesnytt.se under rubriken Bli Medlem, som nås via denna länk:
https://beatlesnytt.se/bli-medlem/


Vi önskar er alla en skön sensommar och höst. Ta hand om er!
The Beatles Information Center

Beatlesnytt.se