Några korta fakta om ett av världens största grammofonarkiv – Sveriges Radios grammofonarkiv. Det var som störst på 1970- och 1980-talet och då arbetade omkring 80 anställda bland skivorna. Sedan dess har personalstyrkan minskat successivt. Det som påverkat mest är när man gick in i den digitala världen, som inleddes 2004.

Grammofonarkivets historia började så smått 1925 då hallåmannen Sven Jerring tog med sig en bunt stenkakor hemifrån! 1928 hade skivantalet ökat till några hundra och då anställdes den första personen som fick i uppgift att hålla ordning på skivorna och det är detta år som anses vara Grammofonarkivets riktiga startår.

Vi gör ett jättehopp till 1968 då gick man ut med en uppmaning till allmänheten att skänka sina stenkakor till radion. Under denna så kallade Operation Stenkaka fick man in cirka 48 000 stenkakor, rätt många fonografcylindrar som grammofonarkivet byggdes på med.

Det som inte alla känner till är att grammofonarkivet bestod av två delar; en för låneskivor och en för arkivexemplar. De sistnämna förvaras än i dag i ett låst magasin dit ett fåtal har nyckel.

Stefan Wermelin minns att man var livrädd för att någon skiva skulle försvinna. Ställdes den tillbaka på ett felaktigt ställe, kunde det hända att skivan var borta i 25 år eller längre innan den hittades på ett udda ställe i arkivet.

Genom donationer från skivbolag och privatpersoner och en tämligen aktiv inköpsavdelning byggdes arkivet på i rask takt.

Skivorna köptes in i lite olika antal, men alltid minst två exemplar, ett som skulle användas som låneexemplar och ett för det fasta arkivet.

Grammofonarkivets vara eller icke vara har varit på tapeten vid ett flertal tillfällen. Senast 2019 tog debatten fart igen när Sverige Radio (SR) sade upp sitt musikavtal med SRF (Sveriges Radio Förvaltning AB).

Det förekom en massa skriverier, varav en del helt felaktiga, om detta sedan dess. Men det som gäller nu är att Grammofonarkivet är kvar och fylls på med musik som efterfrågas. Tidigare fyllde man på med all musik som kom ut. Samtidigt håller man på att digitalisera hela arkivet, eftersom det underlättar spridningen av musiken över hela landets SR-redaktioner.

Tidigare har det sagts att SR:s Grammofonarkiv är det näst största i världen efter BBC:s. Hur det är med detta i dagsläget är det väl inte någon som har full koll på, men att det är stort råder det ingen tvekan om och kan säkert räknas till det tredje största i världen.

Så här redovisas Grammofonarkivets samling just nu – exklusive dubbletter:

243 000 cd-skivor

144 228 lp-skivor

75 171 vinylsinglar

4 472 maxisinglar

82 500 stenkakor (78- varvare)

1 582 fonografrullar samt

en mängd kassettband och pianorullar.

Digitaliseringsprocessen har hunnit så här långt:

Samtliga cd-skivor är digitaliserade, 7 000 lp-skivor, 4 000 vinylsinglar, 500 stenkakor och hälften av fonografrullarna.

I nedanstående video får vi följa med bakom kulisserna i Sveriges Radios Grammofonarkiv. Här får vi en unik inblick in i ett av världens största musikarkiv dit ingen som inte jobbar där eller har specialtillstånd kommer in. Följ med gruppledaren Roger Björkman (Gruppchef SRF) bland 1 miljon skivor på en rundtur bland fonografcylindrar, stenkakor, pianorullar, LP och CD-skivor på bottenvåningen i Radiohuset i Stockholm. Speltid lite drygt 10 minuter.