Låt oss glädjas, även lite innan juletiden sätter in på allvar, med ett vältajmat samspel mellan Paul McCartney och Jimmy Fallon hämtat från februari 2020. Paul McCartney dyker upp efter cirka 3:06 och håller på till cirka 5:50 in i videon.