I samband med föreningens årsmöte den 19 november 2022 fick styrelsen frågan om att lägga ut en medlemsmatrikel på föreningens hemsida. Frågan har varit uppe en gång tidigare, men styrelsen har inte kunnat finna någon lämplig form för detta med anledning av GDPR-förordningen (dataskyddsförordningen) samt att det kräver ett visst mått av administration från styrelsens sida att hålla medlemsmatrikeln uppdaterad fortlöpande.

Önskemålet om att ha tillgång till en medlemsmatrikel grundar sig bland annat på att man vill veta om man har några Beatlesvänner i sitt närområde eller någon annanstans i landet.

Styrelsen beslöt på årsmötet att göra ett försök med att lägga upp en medlemsförteckning på hemsidan. Villkoret för att komma med i denna förteckning är att vederbörande har godkänt att uppgifterna får publiceras på hemsidan under medlemssidorna. Det senare innebär att medlemsmatrikeln endast kan ses av den som är medlem och har loggat in på vanligt sätt. För den som inte är medlem men som går in på vår hemsida för att veta lite mer om vår förening, kommer inte att kunna se medlemsmatrikeln.

Så nu frågar vi i styrelsen vilka av våra medlemmar som tycker detta är en bra idé och godkänner att vi lägger ut vissa uppgifter om personen ifråga.

Uppgifterna det handlar om i detta första skede är:

  • För- och efternamn
  • Postnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

Om du tycker att detta är intressant och okej att vi lägger ut informationen, ska du skicka ett mejl till info@beatlesnytt.se och meddela oss att du vill ha med ovanstående uppgifter om dig i vår medlemsmatrikel. Vill man inte att telefonnumret ska vara med i matrikeln får man ange det i sitt godkännandemejl.

Alla inkomna mejl lagras och kontrolleras, så att det bara gäller dig som är medlem i föreningen. Om du inte vill att ovanstående uppgifter om dig enligt ovan ska vara med i medlemsmatrikeln behöver du inte göra någonting. Hör vi inte ifrån dig i denna fråga kommer dina uppgifter inte att vara med i medlemsmatrikeln.

Hemsidans medlemsmatrikel kommer bara att fyllas på med uppgifter från de av er som godkänner detta genom att skicka oss ett mejl enligt anvisningarna ovan.

Så nu avvaktar vi resultatet av denna förfrågan och så snart det kommer in positiva svar på detta, kommer vi att informera om medlemsmatrikelns framtid och var du hittar den bland medlemssidorna.

Ni som vill ha era uppgifter i medlemsmatrikeln vänligen skicka in ert godkännande

snarast, dock senast den 31 december 2022.

Godkännanden skickas via mejl till info@beatlesnytt.se.

Tack på förhand!