Inspelning av låten ’Within You Without You’

Förutom The Beatles var producenten George Martin, ljudingenjören Geoff Emerick och biträdande ljudingenjören Richard Lush närvarande. Dagens inspelningssession varade mellan kl. 19.00 och kl. 01.30 på torsdagsmorgonen.

Trots att man hade spelat in George Harrisons låt Only A Northern Song den 13 och 14 februari 1967, bestämde sig beatlarna för att låten inte skulle vara med på Sgt. Pepper-albumet. I stället började man arbeta med en annan av Georges kompositioner, den indiskt inspirerade Within You  Without You.

I det här tidiga skedet hade låten den för George Harrison vanliga titeln Untitled eftersom han hade svårt att namnge sina låtar. Låten hade George komponerat i Klaus Voormanns hem i Hampstead, London på harmonium, en typ av tramporgel.

Bilden visar hur George komponerar låten ’Within You Without You’ på Klaus Voormanns
harmonium. På bilden är det Klaus som trycker på harmoniumets pedaler med sina händer.
De övriga bildtexterna informerar om att bandspelaren är en kvartstums fyrspårsbandspelare
med två spår i vardera riktningen samt George Harrisons udda spelstil med tre fingrar.

 

Jenny Boyd, Pattie Boyds syster verkar vara den som – i alla fall delvis – inspirerat George Harrison att skriva låten.

Jenny berättar:
En dag kom jag över en bok som heter Karma and Rebirth av Christmas Humphreys. Jag började läsa den tills jag stötte på talesättet: ”Livet fortsätter inom dig och utan dig.” Jag läste den om och om igen, förvånad över den dubbla betydelsen. Det var så smart och så sant. Min första tanke var att ringa Patti och George. George tog luren. Lyssna, sa jag och upprepade detta uttalande. Detta inspirerade honom att skriva låten ”Within You Without You.” 

Av George Harrison handskrivna delar av texten till ’Within You Without You’ .

 

Tabla.

 

Ett stort antal musiker hade rekryterats från The Asian Music Circle, ett kollektiv som höll till på Fitzalan Road i Finchley i norra London. Musikerna som var med var Anna Joshi och Amrit Gajjar på instrumentet dilruba, Buddhadev Kansara på tambora och Amiya Dasgupta på tabla. En icke namngiven musiker spelade på swaramandal, en slags indisk harpa. Dessa fick sällskap av Harrison och Neil Aspinall på tambura.

 

 

 

Tambura.

 

Trots att låten spelades in som ett stycke, ansågs låten bestå av tre delar under inspelningen. Efter lite repetitioner spelades grundspåret till Within You Without You in i en tagning som varade i 6 minuter och 25 sekunder.

 

Swaramandal

 

Tamburainstrumenten spelades in på spår ett på fyrkanalsbandspelaren. På spår två lade man instrumenten tabla och swarmandal och på spår fyra lade man instrumentet dilruba som spelade grundmelodin i låten.

 

 

Diruba.

Within You Without You är den längsta låten på Sgt. Pepper-albumet. Dessutom är det den mest komplexa och innovativa. De hade aldrig spelat in något liknande tidigare. Det var också den enda sololåten på albumet framförd av en av beatlarna, vilket betyder att det helt och hållet  är Georges verk.

Överdubbningar lades till den 22 mars och den 3 april 1967. Inga andra av beatlarna var med på låten.

Konstnären Peter Blake var också närvarande i studion. Han hade fått i uppdrag att arbeta fram ett konstnärligt skivkonvolut till albumet Sgt. Pepper’s Lonely Harts Club Band.

Peter Blake till höger och en modell av boxaren Sonny Liston till vänster.

 

Peter Blake minns:
George was there with some Indian musicians and they had a carpet on the floor and there was incense burning. George was very sweet – he’s always been very kind and sweet – and he got up and welcomed us and offered us tea. We just sat and watched for a couple of hours. It was a fascinating, historical time.

Efter dagens inspelningssessionen åt Peter Blake och hans fru Jann Haworth middag tillsammans med John Lennon och Paul McCartney.