Inspelning och mixning av ’Within You Without You’

Inspelningssessionen denna dag varade mellan kl. 19.00 och kl. 02.15 den påföljande torsdagsmorgonen. Man fortsatte att arbeta med George Harrisons låt Within You Without You. 
Man överdubbade två dilrubainspelningar från inspelningen den 15 mars 1967. Man anlitade en dilrubaspelare, vars namn är okänt.
Pal music house dilruba highly professional concert quality hand made with bow : Amazon.in: Musical Instruments

Dilruba är en typ av indisk fiol som spelas med en stråke medan fingrarna samtidigt far över knapparna på sidan av instrumentet.

 

Dirubainspelningarna lades på spår tre av de fyra tillgängliga spåren. Bandspelaren gick i en hastighet av 52 1/2 cykel per sekund, vilket avvek från den vanliga hastigheten på 50 cykler per sekund.
Detta innebar att tonhöjden sänktes lite grand vid uppspelning av inspelningen.

George Harrison's lyrics for Within You Without You

George Harrisons handskrivna rader med delar av texten till ’Within You Without You’.

Geoff Emerick berättar:
Resten av Beatles var närvarande under inspelningen, men de blev snabbt uttråkade, så de bestämde sig för att lyssna på deras oavslutade verk i ett annat kontrollrum. Koncentrerad på inspelningsprocessen, märkte inte George omedelbart frånvaron av de andra, men han kan till och med ha varit glad över att bli lämnad ensam. 

Under denna session skapade man också en reduktionsmixning, där man kombinerade allt spel på dirubainstrumenten till spår två och alla andra instrument lades på spår ett. Därefter skapade man en monomixning enbart för demonstration, som möjliggjorde för George Martin att skriva ett stråkarrangemang till Within You Without You.

Mellan kl. 23.00 och kl. 00.30 spelade bandoperatören Graham Kirkby upp alla hittills inspelade Sgt. Pepper-låtar i kontrollrummet till Studio One för beatlarna.