Hej Prenumeranter.

Här kommer föreningens första nyhetsbrev för 2015. Vi hoppas på ett spännande år tillsammans med mycket information om The Fab Four och lite roliga evenemang. Planeringen är igång för fullt och inom kort kommer ni medlemmar få ett nytt nummer av vår medlemstidning Beatles Nytt.

Programmet för Beatle Day i Göteborg är i princip klart och kommer att presenteras på hemsidan www.beatleday.se snart. Skriv in 24 oktober i era kalendrar redan nu. Biljetterna släpps i mitten av april på Tickster.

Föreningens nyhetsbrev skickas ut till samtliga medlemmar som har meddelat oss en aktuell och fungerande e‑postadress. När en medlem anmäler en e-postadress lägger vi in uppgiften på vår hemsida. Ett nyhetsbrev skickas ut när föreningen snabbt vill informera sina medlemmar om en intressant nyhet på hemsidan som inte kan vänta till utgivningen av nästa nummer av Beatles Nytt.

Om du inte längre vill ha detta nyhetsbrev så avregistrerar du dig enkelt på denna länken: https://beatlesnytt.se/?lang=sv&emunsub=Mjg5fDU2ODlmNTZhYTI4MzEwMTlmOGQ2MzE0Zg%3D%3D

Hur man blir medlem i The Beatles Information Center framgår av informationen på vår hemsida www.beatlesnytt.se under rubriken Bli Medlem, som nås via denna länk:
https://beatlesnytt.se/bli-medlem/


Kallelse till Beatles Information Centers årsmöte 2015

E-post: info@beatlesnytt.se                                                                 Stockholm den 29 mars 2015 Hemsida: www.beatlesnytt.se                                                                   Styrelsen i  THE BEATLES INFORMATION CENTER kallar till ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR Tid:    Lördagen den 25 april 2015 mellan kl. 17.00 och ca kl. 18.30. Plats: Backstugan i Filmstaden i Solna. Greta Garbos Väg 4. T-banestation: Näckrosen – se karta längre ner! Dagordning [...]

E-post: info@beatlesnytt.se                                                                 Stockholm den 29 mars 2015 Hemsida: www.beatlesnytt.se                                                                   Styrelsen i  THE BEATLES INFORMATION CENTER kallar till ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR Tid:    Lördagen den 25 april 2015 mellan kl. 17.00 och ca kl. 18.30. Plats: Backstugan i Filmstaden i Solna. Greta Garbos Väg 4. T-banestation: Näckrosen – se karta längre ner! Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst en vecka före mötet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
 7. Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2014
 8. Revisorns berättelse för året 2014
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 2016
 11. Behandling av förslag och motioner
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 13. Val av kassör för en tid av 2 år
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 15. Val av revisor för en tid av 1 år
 16. Val av valberedning – minst två medlemmar – för en tid av 1 år, varav en utses som sammankallande.
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande
OBS – ANMÄLAN om deltagande på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda SENAST onsdagen den 22 april.  Anmälan görs via e-postadressen: info@beatlesnytt.se Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! /Styrelsen OBS! Efter årsmötet vidtar Beatlespub, med filmvisning, Beatlesquiz m.m. och obligatorisk middag. För att delta på Beatlespuben anmäler man sitt menyval inklusive entré till ett pris av mellan 175 och 225 kronor. Läs mer om menyvalet på vår hemsida under vecka 15 (6-12/4) och hur man anmäler sig och betalar in aktuell avgift. Har du några frågor, skicka dem till info@beatlesnytt.se.  Inbjudan till årsmöte 2015           


Nu ser vi fram emot en härlig och skön Beatlesvår.
Peace and love!

The Beatles Information Center

Beatlesnytt.se