Med anledning av att det idag är exakt 57 år sedan The Beatles släppte sitt album Help! tycker vi att vi vill titta lite närmare på just omslaget till albumet. Det handlar egentligen om två omslag,

Ett som kom ut i UK den 6 augusti 1965 och ett som kom ut i USA den 13 augusti samma år.

Som bekant ser det engelska omslaget till The Beatles album Help! ut enligt nedan:

Help! [Vinyl LP]: Amazon.de: Musik-CDs & Vinyl
Omslaget till UK-utgåvan av albumet ’Help!’ med The Beatles

Eftersom det knappast är många av oss som är speciellt familjära med hur man ska tolka grabbarnas semafortecken på albumomslaget ovan, tror jag de flesta av oss – när vi väl kom underfund om att det handlade om semafortecken – trodde att George Harrison tecknade bokstaven H, John Lennon bokstaven E, Paul McCartney bokstaven L och slutligen Ringo Starr bokstaven P. Tillsammans blev det således HELP. Men det var då (1965) och nu är nu.

Det innebär att alla beatlesfans som kollat upp semaforalfabetet snart kom underfund med att beatlarna snarare bildade bokstäverna N U J V än ordet HELP.

Så här ser de riktiga semafortecknen ut som beatlarna symboliserar på skivkonvolutet ovan.

Men detta är knappast någon nyhet vid det här laget. Men det som dock är lite extra intressant i det här sammanhanget, är att omslaget på den amerikanska utgåvan av albumet Help! skiljer sig semaformässigt från UK-utgåvan.

Så här ser den amerikanska utgåvan av albumet Help! ut:

13 August 1965: US album release: Help! | The Beatles Bible

Nedan kan vi jämföra de olika gesterna som The Beatles gör på de båda skivomslagen.

UK-utgåvan bildar bokstäverna N U J V.
USA-utgåvan bildar bokstäverna N V U J.

Det enda som är sig likt på båda skivutgåvorna är att George Harrison står längst till vänster och symboliserar bokstaven N.

Ringo som står längst till höger på UK-utgåvan har på den amerikanska utgåvan flyttats till platsen intill George Harrison. John Lennon har fått lämna sin plats som nummer två från vänster till nummer tre från vänster. Paul McCartney har fått ta ett steg åt höger (från position tre) och står nu längst till höger.

Så nu bildas en ny bokstavskombination: N V U J.

Hur kunde det bli så här och hur tänkte fotografen?

Fotografen Robert Freeman berättar själv:
I had the idea of semaphore spelling out the letters ’HELP’. But when we came to do the shot, the arrangement of the arms with those letters didn’t look good. So we decided to improvise and ended up with the best graphic positioning of the arms.

Således var man från början inne på att grabbarna skulle bilda ordet HELP, men det estetiska tog över och då blev det istället NUVJ. Varför det amerikanska skivkonvolutet har flyttat om beatlarna så att de bildar bokstäverna NVUJ istället har vi inte lyckats lista ut ännu.

Men så här var det faktiskt tänkt från början:

H E L P

Men så här blev det
istället:

N V U J
US-utgåvan

N U J V
UK-utgåvan

Så vilken variant är den mest estetiskt tilltalande? Själv föredrar jag det amerikanska flaggspelets uppsättning.