ÄNTLIGEN! kan vi kalla till årsmöte med Beatlespub efter två mindre roliga pandemiår!
Styrelsen redovisar verksamhetsåren 2019, 2020 och 2021.

Lördagen den 19 november 2022 håller The Beatles Information Center årsmöte plus Beatlespub.

Tid: Årsmötet börjar kl. 18.00. Till årsmötet är det fri entré för alla som är medlemmar i föreningen. Efter årsmötet vidtar Beatlespuben, som inleds med middag cirka kl. 19.00.

Plats: I Kafé Himlavalvets lokal uppe i observatorielunden på Drottninggatan 120 i Stockholm.
T-bana: Rådmansgatan eller Odenplan. Räkna med totalt cirka 10 minuters promenad i båda fallen.

Nedan en kartskiss från Rådmansgatans T-banestation till Kafé Himlavalvet.


Nedan en kartskiss från Odenplans T-banestation till Kafé Himlavalvet.

OBS – ANMÄLAN om deltagande på årsmötet måste vara styrelsen tillhanda 
SENAST måndagen den 14 november. Anmälan görs via e-postadressen: info@beatlesnytt.se

Dagordning 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Förslag som har väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst en vecka före mötet

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
  b) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
  c) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

 7. a) Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019
  b) Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2020
  c) Ekonomisk verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2021

 8. Revisorns berättelse för åren 2019-2021
 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser (2019-2021)
 10. Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret 2023
 11. Behandling av förslag och motioner

  Under pandemiåren har föreningen haft en interimsstyrelse som har utgjorts av de personer som valdes vid senaste årsmötet 2019.
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år
 13. Val av sekreterare för en tid av 2 år
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 15. Val av revisor för en tid av 1 år
 16. Val av valberedning – minst två medlemmar – för en tid av 1 år, varav en utses som sammankallande
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

********************************************************************************************************** Efter årsmötet vidtar Beatlespuben med start cirka kl. 19.00.
För deltagande på Beatlespuben anmäler man sig via e-postadressen: info@beatlesnytt.se och betalar en av följande entrévarianter:

Alternativ 1 – enbart entré 50 kronor.
Alternativ 2 – entré plus förrätt – Filodegsruta med spenat och festaost – 135 kronor
Alternativ 3 – entré plus varmrätt – Parmesangratinerad lax med kokt potatis med rom och dillkräm – 245 kronor.
Alternativ 4 – entré plus dessert – Citron- och marängpaj med vispad grädde – 145 kronor.
Alternativ 5 – entré plus trerätters (specialpris!) – 385 kronor

Anmälan och matbeställning senast måndagen den 14 november 2022!

Anmäl ditt deltagande till Beatlespuben genom att sätta in aktuellt belopp och ange aktuellt alternativ 1 – 5 (se ovan) senast måndagen den 14 november 2022 på Plusgiro 1 21 03-8 (The Beatles Information Center). Du kan också Swisha aktuellt belopp till föreningens Swish-nummer: 123 154 20 00 (The Beatles Information Center). Glöm inte att ange namn och entréalternativ i samband med betalningen! Anmälan till evenemanget görs via e-postadressen: info@beatlesnytt.se.

Under Beatlespuben kommer vi bl.a. att bjuda på akustiskt framförda Beatleslåtar, hålla Beatlesquiz med fina priser, visa Beatlesföremål till försäljning, snacka Beatles med mera!

Styrelsen hälsar alla välkomna!

______________________________________________________

Beatlesquiz om ett aktuellt Beatlesämne!
Vem kammar hem förstapriset i Beatlesquizen?

Se även sid 34 i Beatles Nytt nummer 188!