Det har framkommit att vår hemsida behöver både uppdateras och uppgraderas för att vara framtidssäker ett bra tag framöver.

Something has to be done . . . .

Genomgången för att framtidssäkra vår hemsida www.beatlesnytt.se kommer att på börjas torsdagen den 4 maj på förmiddagen. Under denna tid kan det mycket väl inträffa att vår hemsida inte fungerar som det är tänkt. Så snart vi får besked från vår IT-kontakt att vi kan börja använda hemsidan igen, återkommer vi både via hemsidan och via e-post till alla våra medlemmar som har en fungerande e-postadress.

Apropå det där med Apple Corps. . . .

Vi kommer förmodligen behöva göra enstaka avbrott framöver för att få allt på plats som det är tänkt.

Tanken med detta – förutom att framtidssäkra hemsidans bakomliggande teknik – är också att vi därmed kommer att få en mer modern hemsida som vi förhoppningsvis kan utnyttja på ett bättre sätt än nu – både för oss som hanterar hemsidan och för våra medlemmar som vill ta del av vår information som vi lägger ut dagligen och som vi planerar att uppdatera ännu mer nu när vi faktiskt fyller 50 år (1973-2023).

Ringo Starr ler och John Lennon långhalm? Nej, Penny Lane förstås – fast på datorn!

Så vi hoppas på att ni har överseende med en del störningar på vår hemsida under torsdagen den 4 maj 2023 och håller tummarna för att vi kan komma igång så snart som möjligt och med ännu större Beatleskraft!

Så vi ber alla våra hemsidesbesökare och framför allt alla våra medlemmar om att ha lite beatliskt tålamod under de närmaste dagarna.

Vi kommer att fortsätt att hålla er informerad om vad som gäller och när!

BEATLES 4 EVER!