Ringo Starr förklarar produktionen bakom låten ’Now And Then’

Ringo Starr sets the record straight on Beatles' 'Now and Then' AI controversy

I en intervju i  AARP magazine uttrycker Ringo Starr sin frustration över missuppfattningarna om hur man arbetade med The Beatles sista låt Now And Then. Ringo Starr avfärdade häftigt rykten om att John Lennons röst i The Beatles sista låt Now And Then skulle vara framtagen med hjälp av artificiell intelligens – AI.

Starr förklarade att Now And Then kom från en demoinspelning gjord av John Lennon som de övriga tre beatlarna arbetade med på 1990-talet. John Lennon spelade in demokassetten under slutet av 1970-talet. Det som fördröjde utgivningen av låten var de tekniska problem man hade med att försöka separera Johns sång från instrumenten i inspelningen.

Men under produktionen av filmen The Beatles: Get Back lyckades Peter Jackson och hans team med hjälp av AI skapa ett verktyg för separering av ljud – MAL-tekniken, som står för Machine Audio Learning. Denna teknik gjorde det möjligt att skilja ut John Lennons sång från det övriga ljudet på inspelningen.

Paul McCartney, Ringo Starr och Giles Martin samarbetade med att färdigställa det slutliga resultatet.

Så här förklarade Paul McCartney det hela i en radiointervju med BBC4 :
When we came to make what will be the last Beatles’ record, it was a demo that John had [and] we were able to take John’s voice and get it pure through this AI.
Paul betonade att AI användes bara till att skilja ut Lennons röst i inspelningen, inte att göra om rösten med hjälp av AI.

För att bemöta de felaktiga ryktena, försvarade Ringo Starr äktheten i låten. Han sa bland annat:
There were terrible rumours that it’s not John, it’s AI, whatever [expletive] people said. Paul and I would not have done that. It’s a beautiful song and a nice way to finally close that door.