Ännu en vilodag för The Beatles

Denna måndag passade beatlarna på att vila upp sig inför kommande stordåd.


Brian Epsteins telegram till Karl-Heinz Stockhausen

Eftersom Stockhausen hade ett fullspäckat schema med turnéer och undervisning i USA och Europa, kunde han inte svara på  The Beatles brev den 1 maj som gällde godkännandet av att ha en bild av Stockhausen på omslaget till albumet Sgt. Pepper’s Lonley Hearts Club Band. Så denna måndag skickade Brian Epstein i stället ett telegram i hopp om att Stockhausen skulle uppmärksamma förfrågan och återkomma med ett svar. Resultatet blev att Stockhausen svarade positivt.