Inspelning och mixning av låtarna ’With A Little Help From My Friends’ och ’Being For The Benefit Of Mr Kite!’

Men dagens arbete inleddes med att man skapande femton monomixningar av With A Little Help From My Friends , varav den sista valdes ut som den som senare kom med på det färdiga albumet. Ringo Starrs solosång dubblerades på konstgjord väg genom vad som kallas ADT (artificial double-tracking) under mixningsprocessen. En kromatiskt orgelspel och diverse klockspelsstämmor spelades in i slutet av sången. Båda instrumenten spelades in på halvfart.
Efter att monomixningarna av With a Little Help from My Friends var klara runt kl. 20:30, gick George Martin ner till studion för att lägga till ytterligare ett par överdubbningar på Being For The Benefit Of Mr. Kite!  Efter detta framställdes sju monomixningar, varav den fjärde ansågs vara den bästa.